Φωνή της Κορινθίας

11.11.2010

Η Άγνοια του Ανθρώπου για την Φύση

Απάντηση στους φυσικούς της Γης και στα δημοσιεύματά τους περί Κανόνων του σύμπαντος και του Δημιουργού

H ακαταμάχητη σύγκρουση του ανθρώπου με την εδώ φυσική του διαμόρφωση μεγεθύνει την υποκειμενική του τοποθέτηση οδηγώντας τον να βρίσκεται πάντοτε σε σύγκρουση με τον εαυτό του και, κατά προοδευτική επέκταση, με τους άλλους. Και ο εαυτός του, ως υποδουλωμένος που είναι εδώ στο ενδιάμεσο σύμπαν, ακολουθεί την ασυνείδητη έκφραση και υποτάσσεται στην λαιμαργική ασυδοσία των διαγγελμάτων του ασυνειδήτου του. Το ενδιάμεσο σύμπαν υπάγεται στους κανόνες της φυσικής σύγκρουσης. Γι’αυτό και ο άνθρωπος όταν συγκρούεται ακολουθεί την φυσική του ροή εδώ, ως στοιχείο που είναι αυτού του ενδιάμεσου σύμπαντος. Έτσι κατατάχθηκε, βάσει της ποιότητας της συστατικής του πορείας.

Ο Δημιουργός εποίησε την Φύση με τους Νόμους της και έπειτα πήρε την ανώνυμη θέση του. Έθεσε δε τις Ιεραρχίες να λειτουργούν αυτές τους Νόμους της Φύσης. Ο Δημιουργός λοιπόν δεν κατοικεί στο ενδιάμεσο σύμπαν. Κατοικεί στην ανώνυμη για μας θέση του άνω σύμπαντος. Επομένως ο αποκαλούμενος φυσικός και φιλόσοφος της Γης, ας μάθει πρώτα που κατοικεί ο ίδιος και τότε ας ζητήσει από πάνω να τον δεχθούν και να τον διαφωτίσουν, για να δει πως δημιουργήθηκε το σύμπαν και ποιος είναι ο Δημιουργός του.

Ο ψυχιατρικός κλάδος της επιστήμης λέει πως όταν ο άνθρωπος φαυλολογεί, τότε έχει ειδικά ψυχολογικά προβλήματα. Και όταν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, το μόνο που κάνει είναι να φαυλολογεί. Τότε συνεχίζει την πορεία του στα ενδιάμεσα και στα κάτω σύμπαντα.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για επιστήμη, όταν δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει ενδιάμεσο σύμπαν και επιστήμη. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσουν αυτή την έννοια. Αλλά το ενδιάμεσο σύμπαν, που κρατά τον άνθρωπο δούλο και ασύντακτο στην ζωή του, δεν επέτρεψε αυτές οι αντιλήψεις να ολοκληρωθούν. Και μάθετε, ο παρασιτισμός δεν είναι ανώφελος, διότι παράγει ενέργεια, η οποία γίνεται χρήσιμη για τις φυσιοτεχνικές νομικές λειτουργίες του σύμπαντος.

Κατά ειδικές εποχές οι Ανώτατοι Εργάτες του άνω σύμπαντος στέλνουν κάποιους εδώ στην Γη και με μεγάλο κόπο αφήνουν κάποιες καθοδογήσεις. Η Φύση, εκείνον που έχει σεβασμό σε αυτές, θα τον δεχθεί και θα τον καθοδηγήσει, ώστε να κατανοήσει την οργανικότητά της, πως είναι, σε ποιες ειδικές νομοδιατάξεις λειτουργεί και ποιος είναι ο ειδικότατος εκείνος σκοπός για τον οποίον λειτουργεί έτσι.

Αυτό που γράφω εδώ απευθύνεται στους αναφερόμενους ως ειδικούς οι οποίοι, βάσει της άγνοιας τους, απορρίπτουν τους φυσικούς Κανόνες, ενώ δεν γνώρισαν ακόμη πως λειτουργεί το ίδιο τους το γαστρεντερικό σύστημα.

Με σεβασμό, Ιωάννης Γ. Τσάτσαρης, Γνωσιολόγος-Συγγραφέας.